پیغام خطا

Notice: Undefined index: und در den_schema_preprocess_page() (خط 79 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/modules/den_schema/den_schema.module).

برلیانس H320 دنده‌ای 1.6

ارشیو تمامی مقادیر
{"date":"1397/02/04 00:00","price":51990000},{"date":"1397/02/10 00:00","price":56836000},{"date":"1397/03/02 12:00","price":57100000},{"date":"1397/03/08 12:00","price":58100000},{"date":"1397/03/21 00:00","price":59100000},{"date":"1397/03/24 12:00","price":60100000},{"date":"1397/04/14 12:00","price":61100000},{"date":"1397/04/31 00:00","price":62100000},{"date":"1397/05/03 00:00","price":63100000},{"date":"1397/05/06 12:00","price":64100000},{"date":"1397/05/09 00:00","price":65100000},{"date":"1397/05/11 12:00","price":64100000},{"date":"1397/06/05 00:00","price":77000000},{"date":"1397/07/25 00:00","price":90000000},{"date":"1397/08/10 12:00","price":88000000},{"date":"1397/08/20 00:00","price":87000000},{"date":"1397/08/22 12:00","price":89000000},{"date":"1397/08/25 12:00","price":90000000},{"date":"1397/09/12 12:00","price":89000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":90000000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":91000000},{"date":"1397/09/26 12:00","price":94000000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":94500000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":93500000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":93000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":92000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":91500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":93000000},{"date":"1397/11/15 00:00","price":94000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":95000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":96000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":97000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":98000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":102000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":106000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":107000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":115000000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":116000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":117000000}
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398