کیا سراتو 2.0 - فول 2018

  کیا سراتو 2.0 - فول 2018

قیمت بازار
435000000
قیمت کارخانه
435000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
26,850
equal
یورو
31,811
equal
درهم امارات (حواله)
7,360
equal
آرشیو کامل قیمت   کیا سراتو 2.0 - فول 2018
{"date":"1397/02/04 00:00","price":216337000},{"date":"1397/02/19 00:00","price":219607000},{"date":"1397/03/04 00:00","price":247000000},{"date":"1397/03/09 12:00","price":251000000},{"date":"1397/03/20 00:00","price":255000000},{"date":"1397/03/29 00:00","price":299000000},{"date":"1397/04/02 12:00","price":310000000},{"date":"1397/04/03 00:00","price":315000000},{"date":"1397/04/03 12:00","price":335000000},{"date":"1397/04/06 12:00","price":340000000},{"date":"1397/04/10 12:00","price":219607000},{"date":"1397/06/27 12:00","price":375000000},{"date":"1397/07/10 00:00","price":395000000},{"date":"1397/07/11 12:00","price":370000000},{"date":"1397/07/14 14:06","price":375000000},{"date":"1397/08/09 12:00","price":370000000},{"date":"1397/08/25 00:00","price":390000000},{"date":"1397/09/11 12:00","price":380000000},{"date":"1397/09/22 00:00","price":373000000},{"date":"1397/10/10 00:00","price":370000000},{"date":"1397/10/27 00:00","price":360000000},{"date":"1397/11/10 00:00","price":365000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":390000000},{"date":"1397/12/06 00:00","price":435000000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399