کمترین: 
94299.5
بیشترین: 
94407.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94299.5
زمان: 
2/3 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 94299.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 11:40","price":94407.9},{"date":"1397/02/03 11:50","price":94371.8},{"date":"1397/02/03 12:00","price":94362.9},{"date":"1397/02/03 12:10","price":94360.0},{"date":"1397/02/03 12:40","price":94299.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398