کمترین: 
1770000
بیشترین: 
1819000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
2/3 16:42
قیمت سکه امامی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 11:36","price":1819000},{"date":"1397/02/03 12:00","price":1815000},{"date":"1397/02/03 12:06","price":1800000},{"date":"1397/02/03 12:36","price":1795000},{"date":"1397/02/03 13:12","price":1790000},{"date":"1397/02/03 13:42","price":1780000},{"date":"1397/02/03 16:42","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398