کمترین: 
2470.6
بیشترین: 
2470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2470.6
زمان: 
2/3 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 2470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":2470.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398