کمترین: 
1076.8
بیشترین: 
1076.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1076.8
زمان: 
2/3 09:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1076.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":1076.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398