کمترین: 
3188.8
بیشترین: 
3188.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3188.8
زمان: 
2/3 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 3188.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":3188.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398