کمترین: 
3633.1
بیشترین: 
3633.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3633.1
زمان: 
2/3 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 3633.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":3633.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398