کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
2/3 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398