کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
2/3 09:10
قیمت ریال عمان امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398