کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
2/3 09:10
قیمت ریال قطر امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398