کمترین: 
13972
بیشترین: 
13972
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13972
زمان: 
2/3 09:10
قیمت دینار کویت امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 13972 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":13972}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398