کمترین: 
536.2
بیشترین: 
536.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
536.2
زمان: 
2/3 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 536.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":536.2}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398