کمترین: 
497
بیشترین: 
497
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
497
زمان: 
2/3 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 497 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":497}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398