کمترین: 
4305.4
بیشترین: 
4305.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4305.4
زمان: 
2/3 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 4305.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":4305.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398