کمترین: 
3895
بیشترین: 
3895
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3895
زمان: 
2/3 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 3895 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":3895}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399