کمترین: 
667
بیشترین: 
667
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667
زمان: 
2/3 09:10
قیمت یوان چین امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 667 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":667}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398