کمترین: 
1033.9
بیشترین: 
1033.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1033.9
زمان: 
2/3 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 1033.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":1033.9}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399