کمترین: 
5155.1
بیشترین: 
5155.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5155.1
زمان: 
2/3 09:10
قیمت یورو امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 5155.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 09:10","price":5155.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398