کمترین: 
623.34
بیشترین: 
645.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
638.12
زمان: 
2/3 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 638.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 00:00","price":632.4},{"date":"1397/02/03 00:30","price":631},{"date":"1397/02/03 01:00","price":634.98},{"date":"1397/02/03 03:00","price":630},{"date":"1397/02/03 03:30","price":627.09},{"date":"1397/02/03 04:00","price":623.34},{"date":"1397/02/03 06:00","price":628.67},{"date":"1397/02/03 06:30","price":630},{"date":"1397/02/03 07:00","price":631},{"date":"1397/02/03 09:00","price":632},{"date":"1397/02/03 09:30","price":633.08},{"date":"1397/02/03 12:00","price":638.32},{"date":"1397/02/03 12:30","price":633.89},{"date":"1397/02/03 13:00","price":637},{"date":"1397/02/03 14:00","price":636.42},{"date":"1397/02/03 14:30","price":631},{"date":"1397/02/03 15:00","price":633.9},{"date":"1397/02/03 17:30","price":636},{"date":"1397/02/03 20:30","price":642.86},{"date":"1397/02/03 21:00","price":645.01},{"date":"1397/02/03 23:30","price":638.12}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398