کمترین: 
8799
بیشترین: 
8950.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8903.8
زمان: 
2/3 23:30
قیمت بیت کوین امروز 3 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 اردیبهشت 1397 , 8903.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/03 00:00","price":8916.5},{"date":"1397/02/03 00:30","price":8875},{"date":"1397/02/03 01:00","price":8897.3},{"date":"1397/02/03 03:00","price":8850.6},{"date":"1397/02/03 03:30","price":8851.8},{"date":"1397/02/03 04:00","price":8799},{"date":"1397/02/03 06:00","price":8825},{"date":"1397/02/03 06:30","price":8835.3},{"date":"1397/02/03 07:00","price":8851},{"date":"1397/02/03 09:00","price":8852.4},{"date":"1397/02/03 09:30","price":8858.7},{"date":"1397/02/03 12:00","price":8946.8},{"date":"1397/02/03 12:30","price":8927.2},{"date":"1397/02/03 13:00","price":8950.1},{"date":"1397/02/03 14:00","price":8915.4},{"date":"1397/02/03 14:30","price":8855.3},{"date":"1397/02/03 15:00","price":8890},{"date":"1397/02/03 17:30","price":8933},{"date":"1397/02/03 20:30","price":8901.9},{"date":"1397/02/03 21:00","price":8925.9},{"date":"1397/02/03 23:30","price":8903.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398