کمترین: 
355500
بیشترین: 
356000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
356000
زمان: 
2/2 17:42
قیمت سکه گرمی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 356000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 17:30","price":355500},{"date":"1397/02/02 17:42","price":356000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398