کمترین: 
552500
بیشترین: 
557500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
552500
زمان: 
2/2 17:42
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 552500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 13:06","price":557500},{"date":"1397/02/02 13:18","price":556500},{"date":"1397/02/02 15:54","price":555500},{"date":"1397/02/02 16:00","price":554500},{"date":"1397/02/02 17:30","price":553500},{"date":"1397/02/02 17:42","price":552500}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398