کمترین: 
888000
بیشترین: 
892500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
888000
زمان: 
2/2 17:42
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 888000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 13:06","price":892500},{"date":"1397/02/02 13:24","price":891000},{"date":"1397/02/02 15:54","price":890000},{"date":"1397/02/02 16:00","price":889000},{"date":"1397/02/02 17:30","price":888500},{"date":"1397/02/02 17:42","price":888000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398