کمترین: 
549500
بیشترین: 
554500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
549500
زمان: 
2/2 17:42
قیمت ربع سکه امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 549500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 13:06","price":554500},{"date":"1397/02/02 13:18","price":553500},{"date":"1397/02/02 15:54","price":552500},{"date":"1397/02/02 16:00","price":551500},{"date":"1397/02/02 17:30","price":550500},{"date":"1397/02/02 17:42","price":549500}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398