کمترین: 
885000
بیشترین: 
889500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
885000
زمان: 
2/2 17:42
قیمت نیم سکه امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 885000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 13:06","price":889500},{"date":"1397/02/02 13:24","price":888000},{"date":"1397/02/02 15:54","price":887000},{"date":"1397/02/02 16:00","price":886000},{"date":"1397/02/02 17:30","price":885500},{"date":"1397/02/02 17:42","price":885000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398