کمترین: 
2.767
بیشترین: 
2.767
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.767
زمان: 
2/2 12:32
قیمت گاز طبیعی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 2.767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 12:32","price":2.767}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398