کمترین: 
68.4
بیشترین: 
68.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.4
زمان: 
2/2 12:32
قیمت نفت سبک امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 68.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 12:32","price":68.4}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398