کمترین: 
6800
بیشترین: 
6800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6800
زمان: 
2/2 12:20
قیمت یورو امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 6800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 12:20","price":6800}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398