کمترین: 
765800
بیشترین: 
765800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
765800
زمان: 
2/2 12:15
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 765800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 12:15","price":765800}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398