کمترین: 
803800
بیشترین: 
810400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
803800
زمان: 
2/2 17:25
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 803800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 12:05","price":809500},{"date":"1397/02/02 12:15","price":810400},{"date":"1397/02/02 13:05","price":810000},{"date":"1397/02/02 13:25","price":809500},{"date":"1397/02/02 13:30","price":808200},{"date":"1397/02/02 15:50","price":806000},{"date":"1397/02/02 15:55","price":803800},{"date":"1397/02/02 16:40","price":806000},{"date":"1397/02/02 17:25","price":803800}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398