کمترین: 
1757500
بیشترین: 
1770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1757500
زمان: 
2/2 17:36
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 1757500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 11:54","price":1770000},{"date":"1397/02/02 12:00","price":1767500},{"date":"1397/02/02 12:24","price":1765000},{"date":"1397/02/02 12:54","price":1762500},{"date":"1397/02/02 17:30","price":1760000},{"date":"1397/02/02 17:36","price":1757500}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398