کمترین: 
1755500
بیشترین: 
1768000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1755500
زمان: 
2/2 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 1755500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 11:54","price":1768000},{"date":"1397/02/02 12:00","price":1765500},{"date":"1397/02/02 12:24","price":1763000},{"date":"1397/02/02 12:54","price":1760500},{"date":"1397/02/02 17:30","price":1758000},{"date":"1397/02/02 17:36","price":1755500}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398