کمترین: 
592.3
بیشترین: 
633.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
629.65
زمان: 
2/2 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 629.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 00:00","price":608},{"date":"1397/02/02 00:30","price":605.02},{"date":"1397/02/02 01:00","price":605},{"date":"1397/02/02 01:30","price":606},{"date":"1397/02/02 02:00","price":602.78},{"date":"1397/02/02 02:30","price":603.5},{"date":"1397/02/02 03:00","price":601.26},{"date":"1397/02/02 03:30","price":601.54},{"date":"1397/02/02 06:00","price":592.3},{"date":"1397/02/02 06:30","price":593.88},{"date":"1397/02/02 09:00","price":600},{"date":"1397/02/02 09:30","price":601.5},{"date":"1397/02/02 10:00","price":604.5},{"date":"1397/02/02 12:00","price":607},{"date":"1397/02/02 12:30","price":606.66},{"date":"1397/02/02 13:00","price":605.78},{"date":"1397/02/02 13:30","price":617},{"date":"1397/02/02 15:00","price":611},{"date":"1397/02/02 15:30","price":618},{"date":"1397/02/02 18:00","price":615.18},{"date":"1397/02/02 18:30","price":619.58},{"date":"1397/02/02 19:00","price":625},{"date":"1397/02/02 19:30","price":633.2},{"date":"1397/02/02 20:00","price":630.4},{"date":"1397/02/02 20:30","price":628.12},{"date":"1397/02/02 21:00","price":632},{"date":"1397/02/02 21:30","price":629.65}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398