کمترین: 
8743.1
بیشترین: 
8998.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8905.4
زمان: 
2/2 21:30
قیمت بیت کوین امروز 2 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 اردیبهشت 1397 , 8905.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/02 00:00","price":8798},{"date":"1397/02/02 00:30","price":8775.2},{"date":"1397/02/02 01:00","price":8743.1},{"date":"1397/02/02 01:30","price":8773.5},{"date":"1397/02/02 02:00","price":8795.1},{"date":"1397/02/02 02:30","price":8780.1},{"date":"1397/02/02 03:00","price":8790},{"date":"1397/02/02 03:30","price":8810.5},{"date":"1397/02/02 06:00","price":8819.3},{"date":"1397/02/02 06:30","price":8829.6},{"date":"1397/02/02 09:00","price":8821.9},{"date":"1397/02/02 09:30","price":8840.2},{"date":"1397/02/02 10:00","price":8854.1},{"date":"1397/02/02 12:00","price":8882.4},{"date":"1397/02/02 12:30","price":8870.6},{"date":"1397/02/02 13:00","price":8858},{"date":"1397/02/02 13:30","price":8941.7},{"date":"1397/02/02 15:00","price":8896.9},{"date":"1397/02/02 15:30","price":8930.9},{"date":"1397/02/02 18:00","price":8860},{"date":"1397/02/02 18:30","price":8898.3},{"date":"1397/02/02 19:00","price":8936.6},{"date":"1397/02/02 19:30","price":8998.6},{"date":"1397/02/02 20:00","price":8956.6},{"date":"1397/02/02 20:30","price":8933.1},{"date":"1397/02/02 21:00","price":8954.1},{"date":"1397/02/02 21:30","price":8905.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398