کمترین: 
13.05
بیشترین: 
13.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13.05
زمان: 
2/1 17:32
قیمت ذغال سنگ امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 13.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 17:32","price":13.05}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398