کمترین: 
12
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
2/1 13:10
قیمت درام ارمنستان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 13:10","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398