کمترین: 
89
بیشترین: 
89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
89
زمان: 
2/1 13:10
قیمت روبل روسیه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 13:10","price":89}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398