کمترین: 
11
بیشترین: 
11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11
زمان: 
2/1 13:10
قیمت لیر سوریه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 11 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 13:10","price":11}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398