کمترین: 
5.2
بیشترین: 
5.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5.2
زمان: 
2/1 13:10
قیمت دینار عراق امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 5.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 13:10","price":5.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398