کمترین: 
1452
بیشترین: 
1452
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1452
زمان: 
2/1 13:10
قیمت ریال عربستان امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1452 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 13:10","price":1452}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398