کمترین: 
1770500
بیشترین: 
1775500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770500
زمان: 
2/1 19:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 1770500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 12:30","price":1773000},{"date":"1397/02/01 13:00","price":1775500},{"date":"1397/02/01 16:36","price":1773000},{"date":"1397/02/01 17:12","price":1774000},{"date":"1397/02/01 19:36","price":1770500}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398