کمترین: 
553500
بیشترین: 
563500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
558500
زمان: 
2/1 17:12
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 558500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:30","price":558000},{"date":"1397/02/01 11:54","price":553500},{"date":"1397/02/01 12:30","price":558500},{"date":"1397/02/01 13:00","price":563500},{"date":"1397/02/01 14:00","price":562500},{"date":"1397/02/01 14:06","price":561500},{"date":"1397/02/01 16:36","price":560000},{"date":"1397/02/01 17:12","price":558500}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398