کمترین: 
888000
بیشترین: 
896000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894000
زمان: 
2/1 19:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 894000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:30","price":891000},{"date":"1397/02/01 11:54","price":888000},{"date":"1397/02/01 12:30","price":891500},{"date":"1397/02/01 13:00","price":895000},{"date":"1397/02/01 14:06","price":896000},{"date":"1397/02/01 18:12","price":895000},{"date":"1397/02/01 19:36","price":894000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399