کمترین: 
355000
بیشترین: 
356500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355000
زمان: 
2/1 11:54
قیمت سکه گرمی امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 355000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:30","price":356500},{"date":"1397/02/01 11:54","price":355000}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398