کمترین: 
550500
بیشترین: 
560500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
555500
زمان: 
2/1 17:12
قیمت ربع سکه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 555500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:30","price":555000},{"date":"1397/02/01 11:54","price":550500},{"date":"1397/02/01 12:30","price":555500},{"date":"1397/02/01 13:00","price":560500},{"date":"1397/02/01 14:00","price":559500},{"date":"1397/02/01 14:06","price":558500},{"date":"1397/02/01 16:36","price":557000},{"date":"1397/02/01 17:12","price":555500}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398