کمترین: 
885000
بیشترین: 
893000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
891000
زمان: 
2/1 19:36
قیمت نیم سکه امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 891000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:30","price":888000},{"date":"1397/02/01 11:54","price":885000},{"date":"1397/02/01 12:30","price":888500},{"date":"1397/02/01 13:00","price":892000},{"date":"1397/02/01 14:06","price":893000},{"date":"1397/02/01 18:12","price":892000},{"date":"1397/02/01 19:36","price":891000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398