کمترین: 
6760
بیشترین: 
6860
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6860
زمان: 
2/1 12:20
قیمت یورو امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت یورودر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 6860 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:10","price":6760},{"date":"1397/02/01 12:20","price":6860}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398