کمترین: 
95265.9
بیشترین: 
95502.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95265.9
زمان: 
2/1 14:40
قیمت شاخص بورس امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 95265.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 11:00","price":95502.1},{"date":"1397/02/01 11:10","price":95484.2},{"date":"1397/02/01 11:20","price":95469.9},{"date":"1397/02/01 11:40","price":95440.0},{"date":"1397/02/01 11:50","price":95402.2},{"date":"1397/02/01 12:00","price":95375.2},{"date":"1397/02/01 12:10","price":95348.9},{"date":"1397/02/01 12:20","price":95324.8},{"date":"1397/02/01 12:30","price":95311.2},{"date":"1397/02/01 14:40","price":95265.9}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398