کمترین: 
736
بیشترین: 
736
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
736
زمان: 
2/1 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 1 اردیبهشت 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 اردیبهشت 1397 , 736 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/02/01 10:20","price":736}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398